Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne lasów w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Olesno

  Grunty będące w zarządzie Nadleśnictwa Olesno zajmują powierzchnię 20 186,77 ha, z tego lasy zajmują 19 366,48 ha. Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi 269 m3/ha, a przeciętny wiek 59 lat. Zgodnie z obowiązującemu planem średnioroczne pozyskanie kształtuje się na poziomie ok. 96 000 m3

Corocznie odnawiane jest około 115 ha zrębów.

W trakcie prac urządzeniowych ustalono następujące wieki rębności:

 • Sosna - 110 lat
 • Modrzew - 90 lat
 • Świerk 100 lat
 • Jodła - 120 lat
 • Jesion - 90 lat
 • Jawor, klon 100 lat
 • Dąb - 130 lat
 • Buk - 120 lat
 • Lipa, grab, brzoza, olcha - 80 lat
 • Osika - 60 lat
 • Topola, olcha szara - 40 lat