Wydawca treści Wydawca treści

W barwnym świecie Edwarda Marszałka

W barwnym świecie Edwarda Marszałka

Leśnicy nie stronią od pięknego słowa i pisanego, i mówionego. Imponujący  dorobek literacki rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  Edwarda Marszałka zadowoli każdego.   Człowieka o szerokich zainteresowaniach. Uprawiającego turystykę,  przewodnika górskiego  i ratownika ochotnika w Bieszczadzkiej Grupie GOPR.  Zajmującego się fotografią przyrodniczą, malarstwem  i rzeźbą w drewnie.  Cieszymy się, że swoimi pasjami  dzieli się z czytelnikami  w  kilkunastu  książkach o tematyce leśnej, górskiej oraz niezliczonej  ilości artykułach  w prasie nie tylko fachowej.

Proponujemy, z tej długiej listy,  kilka tytułów .  „Ballady o drzewach”, które nie są śpiewnikiem ani podręcznikiem botaniki  – jak zapewnia Autor.  Mistrzowską zabawę słowem odnajdziemy w zbiorze  poezji „W wielkim szałasie Bieszczadów”.  Natomiast  książkę Od siekiery czyli wstęp do toporologii, można uznać za studium narzędzia, które odegrało największą rolę  nie tylko w dziejach leśnictwa. Mottem opracowania jest stare porzekadło leśne – Las hoduje się przy pomocy siekiery.   

I jeszcze nostalgiczna, barwna opowieść „Leśne ślady wiary. Kapliczki i cmentarze na terenie RDLP w Krośnie”.  Bogato ilustrowana zdjęciami, rysunkami i obrazami Autora oraz  reprodukcjami pocztówek sprzed ponad wieku.

Dodajmy, że Autor jest laureatem wielu konkursów literackich oraz Mistrzem Mowy Polskiej AD 2014.

Zapraszamy do lektury.


Nadleśnictwa i inne