Wydawca treści Wydawca treści

ODNOWIENIA I POPRAWKI 2019

ODNOWIENIA I POPRAWKI 2019

Wiosna w pełni. 30 kwietnia br. na terenie Nadleśnictwa Olesno zakończono wiosenną kampanię odnowieniową. Odnowienia to jedno z najważniejszych wiosennych zadań gospodarczych leśnika, mających na celu wprowadzenie nowego pokolenia drzew i krzewów, zarówno na powierzchniach otwartych, jak i pod okapem drzewostanu, na lukach i gniazdach.

W bieżącym roku sztucznie, tj. poprzez sadzenie drzew i krzewów oraz siew ręczny, przy udziale człowieka, odnowiliśmy powierzchnie leśne łącznie na ponad 85 ha.

Oprócz odnowień wykonaliśmy jeszcze poprawki, czyli sadzenie sadzonek na wcześniej założonych uprawach, na których z różnych przyczyn (susze, wymoknięcia, żery zwierzyny i owadów)   powstały luki i przerzedzenia. Poprawiliśmy (uzupełniliśmy) sadzonkami powierzchnię przeszło 23 ha. Taki zabieg ma na celu poprawę jakości hodowlanej upraw i młodników.

Sadzonki zakupiliśmy w nadleśnictwach: Kłobuck, Rudy Raciborskie, Świerklaniec, Turawa oraz Namysłów i Brzeg.

Na cele odnowieniowe i w poprawkach wykorzystaliśmy 803,57 tszt. sadzonek, z czego sadzonek gruntowych – 342,43 tszt. i kontenerowych – 461,14 tszt. Wykorzystaliśmy całe spektrum gatunków, zarówno iglastych (sosnę, modrzewia, świerka i jodłę) oraz liściastych – lasotwórczych (buka, brzozę, dęba bezszypułkowego, dęba szypułkowego, olchę), jak i biocenotycznych (czereśnię ptasią, derenia białego, gruszę, jabłoń, jarzęba pospolitego, jawora, lipę).


Nadleśnictwa i inne