Wydawca treści Wydawca treści

Malowany las

Malowany las

Zimowa pora to najlepszy czas aby wykonać szacunki brakarskie nim ruszą prace odnowieniowe. Szacunki brakarskie to praca polegająca na zmierzeniu pierśnicy (średnica pnia na wysokości 1,3 m) i wysokości wszystkich drzew na powierzchniach przewidzianych do wyrębu w następnym roku gospodarczym. Dlatego też każde pomierzone już drzewo zostaje oznaczone kropką lub symbolem klasy jakości drewna (A-klasa WA0, B-klasa WB0, S-klasa WB1, E-drzewo ekologiczne) by nie dokonać powtórnego pomiaru tego samego drzewa. Pomiary te wykonuje się by leśniczy wiedział jaką masę drewna uda się uzyskać na danej powierzchni oraz jakie sortymenty są przewidziane do pozyskania aby finalnie wiedzieć jaką masę i jakie klasy jakości surowca drzewnego można wystawić do sprzedaży w ramach Portalu Leśno Drzewnego na którym przedsiębiorcy kupują drewno do dalszego przerobu (mechanicznego lub chemicznego).


Nadleśnictwa i inne