Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

   Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno prowadzi gospodarkę na podstawie Planu Urządzenie Lasu na lata 2009-2018 wraz z aneksem wg stanu na dzień 01.01.2012. Integralną częścią planu urządzenia lasu jest program ochrony przyrody sporządzany również na 10 lat. Dokumenty te znajduję się do wglądu  w siedzibie Nadleśnictwa Olesno.