Projekty i fundusze

Obecnie PGLP LP Nadleśnictwo Olesno jest w trakcie realizacji dwóch umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2007-2013, schemat I i II