Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadleśnictwo Olesno informuje, że do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego odnowienie, zalesienie, poprawkę przyjmuje - od osób prywatnych, zainteresowanych odnowieniami, zalesieniami i poprawkami na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa – wnioski na zakup sadzonek wiosną następnego roku. Powyższe dotyczy osób z zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Olesno. Nie dotyczy osób z gmin Praszka i Rudniki.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie nadleśnictwa osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przesyłając na adres e-mail olesno@katowice.lasy.gov.pl w terminie nie później niż do 30 czerwca roku poprzedzającego odnowienie, zalesienie, poprawkę.

Zamawiający będzie mógł zrezygnować z zamówionych sadzonek, w formie pisemnej,
z podaniem przyczyny rezygnacji. Rezygnacja musi wpłynąć do biura Nadleśnictwa Olesno do dnia 30 listopada roku poprzedzającego wiosenny odbiór sadzonek. Rezygnacja po tym terminie będzie równoznaczna z obciążeniem zamawiającego wiosną, tj. w okresie nieodebrania wcześniej zamówionych sadzonek.

 

Chętnych zapraszamy do współpracy.

 

Do pobrania – wniosek na zakup sadzonek.